Regały wysokiego składowania (SILO)

Regały wysokiego składowania (SILO) – system ten sprawdza się szczególnie przy maksymalizacji dostępnej przestrzeni magazynowej. Magazyn typu SILO budowane są z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych regałów, które stanowią konstrukcję samonośną całego magazynu. Pomiędzy tymi regałami poruszają się automatyczne układnice regałowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty budowy są znacznie ograniczone w porównaniu ze wznoszeniem konwencjonalnych obiektów magazynowych. Regały w tego typu obiektach mają za zadanie nie tylko służyć do składowania towarów czy podtrzymywania układnic, ale przede wszystkim jako że stanowią konstrukcję nośną, przenoszenie wszelkich naprężeń i sił związanymi z pracą budynku.

Zalety regałów wysokiego składowania:

  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Wygospodarowanie dodatkowego miejsca na składowanie asortymentu.
  • Możliwość konfiguracji konstrukcji, w zależności od rodzaju ładunku i obciążenia.
  • Wysoka wydajność realizacji operacji związanych ze składowaniem, pobieraniem i odbieraniem ładunków.
  • Możliwość zastosowania manualnego lub automatycznego systemu magazynowego.
  • Większe bezpieczeństwo w magazynie, szczególnie dzięki zastosowaniu automatycznego systemu i urządzeń transportu bliskiego.
RTC Regały