Regały wjezdne (DRIVE-IN)

Regały wjezdne (ang. drive in)– Jeśli zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni w naszym magazynie a do składowania mamy produkty jednorodne o niskiej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową to idealnym rozwiązaniem dla nas będą regały wjezdne typu Drive-in. System ten wymaga minimalnej ilości korytarzy a co za tym idzie umożliwia wykorzystanie nawet 85% przestrzeni składowej. Taki system sprawdza się dobrze miedzy innymi w komorach chłodniczych i mroźniach, gdzie koszt utrzymania magazynu jest większy. W tego typu regałach można składować ładunki o różnych gabarytach jednak wymaga to ich zdefiniowania jeszcze na etapie produkcji. W regałach wjezdnych i przejezdnych (ang. driver through) korytarze operacyjne wózka widłowego są jednocześnie kanałami składowania, tzn. wózek widłowy wraz z paletą wjeżdża w głąb konstrukcji regału. Regały wjezdne stosuje się do składowania blokowego, w którym nie ma dostępu do pojedynczej jednostki ładunkowej. Dlatego też wykorzystywane są przy składowaniu zapasów o niewielkiej liczbie pozycji asortymentowych i znacznej liczbie jednostek ładunkowych danego asortymentu.

Zalety regałów wjezdnych:

  • Niskie koszty składowania – obniżenie kosztów składowania pojedynczych palet, ale również ich zakup jest niedrogi. Także eksploatacja nie wiąże się z dużymi kosztami utrzymania, ze względu na specyficzną budowę regałów.
  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, nawet w 85%. Jest to doskonałe rozwiązanie do przechowywania produktów w bardziej dużej ilości. 
  • Zastosowanie zasady LIFO – regały drive-in zapewniają bezpieczne przechowywanie ładunków zgodnie z zasadą LIFO, czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło. 
  • Wiele możliwości konfiguracji – w każdej chwili system można rozbudować, w zależności od potrzeb.
RTC Regały