Przeglądy eksperckie

Regularne kontrolowanie i przegląd regałów magazynowych to obowiązek każdego właściciela magazynu. Minimum raz w roku należy skorzystać z usług eksperta, który przyjedzie na miejsce i przeprowadzi analizę całego wyposażenia magazynu.

Oferujemy kompleksowe przeglądy regałów magazynowych, które obejmują szeroki zakres czynności, takich jak ocena stanu technicznego konstrukcji, weryfikacja tabliczek znamionowych, ocena prawidłowości składowania towarów, przegląd dokumentacji technicznej oraz sprawdzenie stanu posadzki. Nasza kontrola zakończona jest wydaniem szczegółowego raportu, który zawiera rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian, napraw czy potrzeb serwisowych.

RTC Regały