Regały typu Push Back

Regały typu Push Back – W regałach wsuwnych (ang. push-back pallet racking) każdy kanał składowania wyposażony jest w zespół rolek, poruszających się w głąb regału. Ładowana paleta przesuwa na rolkach paletę znajdującą się za nią o jedno miejsce w głąb kanału. Regały tego typu najczęściej służą jako magazyny buforowe w zakładach produkcyjnych.

Zalety regałów typu push back:

  • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, ze względu na ograniczoną ilość korytarzy roboczych potrzebnych do obsługi konstrukcji. Wystarczy jeden korytarz roboczy.
  • Do dyspozycji jest bardzo duża pojemność składowania. Możliwe jest składowanie akumulacyjne. 
  • Magazyn pracuje z bardzo dużą wydajnością. Występuje bardzo duża oszczędność czasu, skracane są trasy transportu ładunków.
  • Na każdym poziomie można składować inny typ towarów.
  • Idealne rozwiązanie do chłodni i mroźni.
RTC Regały