OFERTA RTC

Na efektywność pracy w magazynie wpływa odpowiednie wyposażenie magazynu i funkcjonalne zagospodarowanie powierzchni. Niezbędne są regały magazynowe, dzięki którym szybko i łatwo można dotrzeć do potrzebnego towaru. Wysokość, kształt, nośność i inne parametry zależą od rodzaju składowanych towarów.
Nasza oferta systemów i akcesoriów regałowych skierowana jest dla klientów, którzy zainteresowani są profesjonalnym wyposażeniem hal, magazynów, supermarketów czy innych podobnych jednostek o dużych powierzchniach. Oferowane przez nas akcesoria regałowe nie tylko dopełnią realizacji danego zlecenia lecz także pozwolą na właściwe jej wykończenie, zabezpieczenie czy chociażby wymagane wygrodzenie lub wsparcie dla Państwa regałów. Doświadczenie do którego doszliśmy poprzez doskonalenie własnych umiejętności i technik produkcji zapewni Państwu zadowolenie z jakości wykonania, a łatwość w montażu zagwarantują Państwu bezpieczeństwo pracy i spokój na długie lata.

Rodzaje regałów:

Regały wysokiego składowania (SILO) – system ten sprawdza się szczególnie przy maksymalizacji dostępnej przestrzeni magazynowej. Magazyn typu SILO budowane są z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych regałów, które stanowią konstrukcję samonośną całego magazynu. Pomiędzy tymi regałami poruszają się automatyczne układnice regałowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty budowy są znacznie ograniczone w porównaniu ze wznoszeniem konwencjonalnych obiektów magazynowych. Regały w tego typu obiektach mają za zadanie nie tylko służyć do składowania towarów czy podtrzymywania układnic, ale przede wszystkim jako że stanowią konstrukcję nośną, przenoszenie wszelkich naprężeń i sił związanymi z pracą budynku.

Korzyści z zastosowania:

Rozwiązania przygotowane do indywidualnych potrzeb

Regały stanowią konstrukcję nośną budynku, są jedynie obudowywane płytami warstwowymi

Stężenia wzdłużne i pionowe nadają stabilność konstrukcji

Ekonomiczne i efektywne rozwiązanie

Maksymalizacja miejsca do składowania przy małym wykorzystaniu przestrzeni

Rodzaje regałów

Regały półkowe to podstawowe wyposażenie magazynów z obsługą ręczną. Doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie będą składowane palety, a zatem chętnie wykorzystywane są w sklepach, warsztatach oraz hurtowniach. Dodatkowo wykorzystuje się je w archiwach oraz bibliotekach.

Regał paletowy – inaczej też  regał magazynowy służący do składowania ładunków umieszczonych na paletach. Funkcją tych regałów jest umożliwienie składowania jak największej ilości zapasów na danej powierzchni magazynowej. We współczesnym obrocie towarowym funkcjonuje kilkanaście rodzajów regałów służących do składowania spaletyzowanych ładunków. Do najczęściej stosowanych regałów paletowych zalicza się: regały o zmiennej konfiguracji (z szerokimi i wąskimi alejkami), wjezdne, przepływowe, wsuwne, przesuwne i satelitarne.

Regały automatyczne – W regałach automatycznych podpory nośne wyposażone są w elementy jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po podłożu – najczęściej po specjalnie do tego celu przystosowanych szynach. Pozwala to wyeliminować korytarze transportowe (ruchome podstawy zapewniają dostęp do każdego gniazda regałowego z jednego korytarza) i maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. Z tego powodu najczęściej instaluje się je w obiektach, w których koszt utrzymania jednostki powierzchni składowania jest relatywnie wysoki (np. chłodniach i mroźniach) lub tam, gdzie krótki czas dostępu do ładunku nie jest istotny (np. archiwa).

Regały typu Push Back – W regałach wsuwnych (ang. push-back pallet racking) każdy kanał składowania wyposażony jest w zespół rolek, poruszających się w głąb regału. Ładowana paleta przesuwa na rolkach paletę znajdującą się za nią o jedno miejsce w głąb kanału. Regały tego typu najczęściej służą jako magazyny buforowe w zakładach produkcyjnych.

Regały wjezdne (ang. drive in) – Jeśli zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni w naszym magazynie a do składowania mamy produkty jednorodne o niskiej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową to idealnym rozwiązaniem dla nas będą regały wjezdne typu Drive-in. System ten wymaga minimalnej ilości korytarzy a co za tym idzie umożliwia wykorzystanie nawet 85% przestrzeni składowej. Taki system sprawdza się dobrze miedzy innymi w komorach chłodniczych i mroźniach, gdzie koszt utrzymania magazynu jest większy. W tego typu regałach można składować ładunki o różnych gabarytach jednak wymaga to ich zdefiniowania jeszcze na etapie produkcji. W regałach wjezdnych i przejezdnych (ang. driver through) korytarze operacyjne wózka widłowego są jednocześnie kanałami składowania, tzn. wózek widłowy wraz z paletą wjeżdża w głąb konstrukcji regału. Regały wjezdne stosuje się do składowania blokowego, w którym nie ma dostępu do pojedynczej jednostki ładunkowej. Dlatego też wykorzystywane są przy składowaniu zapasów o niewielkiej liczbie pozycji asortymentowych i znacznej liczbie jednostek ładunkowych danego asortymentu.

Regał wspornikowy – to niezawodny element magazynowy przeznaczony do składowania materiałów dłużycowych. Ze względu na swoją funkcjonalność, regały wspornikowe określane bywają także jako regały dłużycowe lub regały na dłużyce. Konstrukcja tego typu rozwiązania składa się ze słupów nośnych i zawieszonych na nich poziomych ramion – wsporników. Technologia, w której produkowany jest regał wspornikowy pozwala na zawieszenie ramion po obu stronach słupów nośnych. Regał wspornikowy kotwiony jest do posadzki poprzez stopy ram za pomocą śrub rozporowych. Słupy nośne oraz ramiona produkowane są ze stali zimnowalcowanej lub profili hutniczych, a cała konstrukcja, jaką posiadają regały dłużycowe, zapewnia ich doskonałą stabilność. Regały na dłużyce (wspornikowe) określane czasem także jako regały wysięgnikowe lub regały wsporcze, stanowią doskonałe rozwiązanie dla składowania długich ładunków.

Regały z systemem Radio Shuttle  – System ten sprawdza się szczególnie w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w chłodniach i mroźniach. Regały składają się z pionowych ram oraz montowanych na nich metalowych poziomów nośnych wraz z szynami, które utrzymują jednostki ładunkowe na każdym poziomie. Wewnątrz montuje się również belki nośne jako podpory szyn. W stworzonych w ten sposób korytarzach towarowych przemieszcza się wózek elektryczny. Na końcach szyn znajdują się odbojniki, które zabezpieczają wózek przed spadnięciem z regału używa się zdalnie sterowanego wózka transferowego, co umożliwia stworzenie wielopoziomowej zabudowy w zblokowanych tunelach. Rozwiązania te umożliwiają nie tylko zwiększyć wykorzystanie kubatury magazynu i zredukować czas potrzebny na załadunek oraz rozładunek nawet o 50% ale również obniżają ryzyko wypadków i uszkodzeń regałów.

Regały te instalowane są w dwóch konfiguracjach:
• drive in – z dostępem do palet z jednej strony regału (rotacja zapasów w modelu LIFO),
• driver through – z dostępem do palet z obu stron regału (rotacja zapasów w modelu FIFO).

Regały sklepowe metalowe – wykonane z blach zimnowalcowanych i lakierowane farbami proszkowymi, z półkami wykonanymi z metalu lub szkła. Słup regału perforowany jest co 50 mm, przez co można dowolnie ustawiać odległość pomiędzy poszczególnymi półkami i dostosowywać je do wielkości towarów. Systemy regałów handlowych, zwanych też sklepowymi, dopasowuje się względem powierzchni sklepu, jego specyfiki, natężenia ruchu klientów oraz stylu pracy pracowników. Muszą też odpowiadać asortymentowi prezentowanemu przez sklep i pasować estetyką do jego stylu i charakteru.

Regały przesuwne korbowe – to system regałów na dokumenty, który zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni składowania. Zastosowanie regałów przesuwnych do przechowywania dokumentów umożliwia utrzymanie przejrzystości i ergonomii środowiska pracy poprzez podwojenie powierzchni składowania oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni do pracy.
Dodatkową zaletą tych regałów jest modułowa konstrukcja, dzięki której demontaż jest łatwy i mamy możliwość przestawienia regałów z jednego miejsca w drugie. Regały te mogą stanowić przegrodę dzielącą pomieszczenie, a jednocześnie zapewniając dostęp do składowanych przedmiotów z obu stron.

Regały rolkowe to rodzaj systemu wjezdnego, który łączy zalety regałów wjezdnych, regałów push-back i Pallet Shuttle. Jego działanie jest proste. Każdy poziom korytarza jest przeznaczony na jedną referencję i wyposażony w lekko nachylone rolki.
Palety są układane z jednej strony regału, a następnie siłą grawitacji przesuwają się po rolkach aż do przeciwległego końca, gdzie są gotowe do wyładunku (dlatego systemy te są również zwane systemami grawitacyjnymi). Wózki widłowe nie muszą poruszać się wewnątrz korytarzy.
Dzięki tej metodzie pierwsza paleta ułożona na danym poziomie jest pierwszą, która zostanie zdjęta (system FIFO). Takie rozwiązanie umożliwia idealną rotację produktu.
Regały rolkowe wykorzystują siłę grawitacji do przesuwania znajdujących się na nich palet. Możliwe jest zamontowanie korytarzy o głębokości powyżej 20 m, jednak należy sprawdzić, jaki jest stan palet, ich jakość (musi być wysoka) oraz waga.
Tego typu rozwiązanie jest idealne do magazynowania towarów o krótkim termie ważności, o dużej rotacji oraz do produktów dużej konsumpcji cechujących się stałym przepływem (ciągłe przyjęcia i wydania). Należy pamiętać o dwóch aspektach związanych z projektowaniem takiego sposobu magazynowania.
Po pierwsze, ponieważ palety są układane w pozycji pochyłej, wysokość tego systemu jest większa niż w przypadku innych rozwiązań, szczególnie w przypadku długich regałów, gdyż większa głębokość przekłada się na większą wysokość.

Przenośniki Rolkowe ( Przenośniki przemysłowe) to system obsługi ładunków umożliwiający transport towarów w magazynie. Możemy wyróżnić dwa rodzaje przenośników rolkowych – automatyczny, napędzany przez zasilanie elektryczne, które wprawia w ruch rolki odpowiedzialne za przenoszenie ładunków, lub napędzany samoczynnie, w którym dzięki lekkiemu nachyleniu bieżni rolkowych towary przemieszczają się samoczynnie pod wpływem grawitacji. Są stosowane w celu zwiększenia efektywności i przyspieszenia transportu ładunków z produkcji do magazynu i/lub pomiędzy magazynami w, centrach dystrybucyjnych i zakładach produkcyjnych z góry określonych trasach. Przenośniki te są bardzo często wykorzystywane w strefie przyjęć i wydań towarów w celu ułatwienia przeprowadzania procesów związanych z wyładunkiem i załadunkiem towarów.

Antresole – Zastosowanie podestów lub pomostów magazynowych umożliwia maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu dzięki zwielokrotnieniu dostępnej pierwotnie powierzchni. Instalacja podestu jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na dostosowanie pomieszczenia magazynowego do indywidualnych potrzeb. Stosunkowo łatwa modyfikacja struktury podestu magazynowego umożliwia demontaż i powtórne użycie jego elementów po wykonaniu ponownych obliczeń instalacji.

Zastosowanie takiego rozwiązania w swoim magazynie pomoże Ci :

Efektywnie zagospodarować wysokość pomieszczenia.

Możliwość dostosowania do specyficznych wymogów klienta dzięki szerokiemu wachlarzowi wymiarów, rodzajów podłóg, systemów konstrukcyjnych itp.

Szybki i łatwy montaż.

Możliwość połączenia z innymi systemami składowania.

You cannot copy content of this page

Facebook